ลักษณะทั่วไปของคนเกิดวันจันทร์ (ทั้งหญิงและชาย )

พระประจำวันเกิดวันจันทร์

ปกติคนที่เกิดวันจันทร์ ประจำอยู่ธาตุไม้ เกณฑ์ของดวงชะตาของคนที่เกิดวันนี้มักจะพึ่งพาญาติพี่น้องไม่ค่อยได้ แต่ในทางกลับกันมักจะเป็นที่พึ่งพาของญาติพี่น้องและคนอื่นๆ มีผู้อื่นคอยอุปภัมภ์ บางคนไม่ใช่พี่น้องของตน แต่จะเป็นคนอื่นที่รู้จักกัน ถูกชะตากัน จนได้นับถือจนเป็นพี่น้องกัน คนเกิดวันจันทร์เป็นคนพูดจาโอหัง ไม่เกรงกลัวใคร เป็นคนจองหอง มีจิตใจรอบคอบ มักที่จะคบหากับเพื่อนที่มีฐานะดีกว่าหรือสูงศักดิ์กว่า

คำพูดดูจะเป็นหลักเป็นฐานผู้ใหญ่ชอบ ปากอ่อนแต่ใจแข็ง โกรธแรงแต่ไม่ค่อยผูกพยาบาทกับใคร เป็นคนที่มีเสน่ห์รักใครรักจริงหวังแต่ง มีดวงชะตาที่ต้องลำบากตอนต้นแล้วจะสบายในตอนปลาย โดยทั่วไปเป็นคนที่มีแผลตำหนิ ถ้าไม่มีก็จะถูกไฟลวกบาดเจ็บ ต้องลำบากเพราะคนอื่น

คนเกิดวันจันทร์ เป็นคนที่มีรูปร่างเป็นเสน่ห์ ผู้คนพบเห็นจะเมตตาเกื้อหนุน มีนิสัยโกรธง่ายหายเร็ว ไม่กลัวคน ไม่ง้อคน อารมณ์แปรปรวนง่าย แม้อ่อนโยน แต่โมโหร้าย แต่ก็หายได้เร็ว รสนิยม ดีทั้งด้านการแต่ง กายและ ด้านอื่น ๆ เป็นคนเจ้าระเบียบ แต่รู้จักคิด มีความรอบคอบ สุขุม แต่ไปอยู่ที่ใหนก็มักมีศัตรู และอยู่ไม่ได้นานเพราะไม่ทน เมื่ออายุผ่าน 40 ปีไปแล้ว ชีวิตจะมีความสุขตลอดจนสิ้นอายุขัย

คนเกิดวันจันทร์ ต้องระวังเกี่ยวกับความคิด หรือการคิดมาก ควรผ่อนคลายความตึงเครียดกับเรื่องเล็กๆ น้อยๆเสียบ้าง และอย่าเก็บเอาเรื่องเล็กๆน้อยมาคิด

พระประจำวันเกิดวันจันทร์ คือปางห้ามญาติ หรือ ปางห้ามสมุทร

คนวันจันทร์ เป็นมิตรกับ คนวันพุธ

คนวันจันทร์ เป็นศัตรูกับ คนวันพฤหัสบดี

comments