ลักษณะทั่วไปของคนเกิดวันพุธ (ทั้งชายและหญิง )

พระประจำวันเกิดวันพุธเช้า

ลักษณะทั่วไปของคนเกิดวันพุธกลางวัน
หมายถึงผู้ที่เกิดเวลา ๐๖.๐๑ น. ถึง ๑๘.๐๐ น. ของวันพุธ

โดยทั่วไปคนทีเกิดในวันพุธนี้มักจะเป็นคนใจดีทั้งหญิงและชาย แต่จะไม่ค่อยมีญาติพี่น้อง เป็นคนใจเร็ว และมักง่าย ไม่ค่อยคิดหน้าคิดหลัง ชอบอาศัยผู้อื่นอยู่เสมอ เป็นคนที่หาทรัพย์สินให้กับตัวเองเก่ง ถ้าออกบวชจะได้สมณะที่ประชาชนทั่วไปจะยอมรับนับถือมาก แต่ถ้าหากยังเป็นฆารวาสไม่ได้บวช ก็จะเป็นมีเสน่ห์เป็นที่รักใคร่ต่อผู้ที่ได้พบเห็น

คนวันพุธเกิดเดือนมิถุนายน จะเป็นคนพูดหวาน คารมดีมาก เป็นพิเศษ แต่ถ้าเกิดเดือนกันยายน จะไม่ค่อยรอบคอบนัก แต่ก็มีปัญญาดี ไหวพริบดี เป็นคนที่มีนิสัยกล้าได้กล้าเสีย คำใหนคำนั้น ใจนักเลง เป็นคนมีมนุษยสัมพันธ์ดี ชอบการติดต่อเจรจา มีศิลปะ ในการพูดที่ผู้คนยอมรับเหมาะ ที่จะทำการค้าขาย ผู้หญิงมักจะหลงรักคลเพื่อนที่ด้วยกว่าหรือต่ำศักดิ์กว่าและมักมีเรื่อง เดือดร้อน ควรคบหารู้จักกับผู้ที่สูงศักดิ์กว่าจะเป็นผลดีแก่ตน ในชีวิตผู้ที่เกิดวันพุธกลางวัน มักจะได้ดีหลายครั้งและตกทุกข์หลายหนสลับกันไป

พระประจำวันเกิดวันพุธกลางวันคือ ปางอุ้มบาตร

คนวันพุธกลางวัน เป็นมิตรกับ วันจันทร์
คนวันพุธกลางวัน เป็นศัตรูกับ วันศุกร์

 

 

พระประจำวันเกิดวันพุธกลางคืน

ลักษณะทั่วไปของคนเกิดวันพุธกลางคืน
หมายถึงผู้ที่เกิดเวลา ๐๘.๐๑ น. ถึง ๐๖.๐๐ น. ของวันพฤหัสบดี

หากว่าชายหรือหญิงท่านใดที่เกิดในวันพุธกลางคืน หรือวันราหู คนเหล่านี้จะมีนิสัยการพูดการจาพอประมาณ เป็นคนที่ชอบการท่องเที่ยวแต่ไม่ค่อยชอบขอนุญาตใคร หากได้เป็นแพทย์หรือพยาบาล จะสามารถดำเนินอาชีพนี้ได้ดีและมั่นคง เป็นคนมีญาติแต่ก็เหมือนไม่มี ถ้าหากได้บวชเป็นสมณะจะมีชื่อเสียงโด่งดัง ถ้าถ้าหากยังเป็นฆารวาสอยู่ก็จะมีนิสัยชอบเที่ยวเตร่ไปเรื่อยๆ นิสัยเจ้าชู้มีคู่มาก

คนเกิดวันพุธกลางคืนมักมีชะตาอาภัพ แม้มีบุญวาสนาดี เจริญก้าวหน้าได้ดีเพียงใดก็มักพบอุปสรรคปัญหาบ่อยๆ มีเคราะห์ร้ายบ่อยๆ วิธีแก้ให้หมั่นทำบุญปล่อยนก ปล่อยปลา เป็นประจำ ในชีวิตของคนที่เกิดวันพุธกลางคืน หรือวันราหูนี้ต้องตกทุกข์ได้ยากถึง 5 ครั้ง และได้ดิบได้ดี 3 ครา นับเป็นคนที่มั่งมีคนหนึ่ง

คนวันพุธกลางคืน ดวงแข็งโชคลาภดี แต่เป็นคนที่ขี้หึงหวงคนรักมาก และทำให้ผิดหวังเรื่องความรักได้หลายครั้งต้องให้ความระวังตรงนี้เป็นอย่างมาก มักเป็นคนเจ้าชู้ และชอบความสบาย แต่อย่างไรก็ดี ถ้าสร้างกรรมดี และความดีไว้มาก จากทางลบก็จะกลายเป็นส่งผลเป็นกรรมดีในทางบวกได้

พระประจำวันเกิดวันพุธกลางคืน คือ ปางป่าเลไลยก์

คนวันพุธกลางคืน เป็นมิตรกับ คนวันเสาร์

comments