เนื้อคู่ของคนเกิดวันอาทิตย์

คู่ครองของแต่ละวันเกิด

คนเกิดวันอาทิตย์ คู่กับ คนเกิดวันอาทิตย์ อยู่ในเกณฑ์ “ดี”

คนเกิดวันอาทิตย์ คู่กับ คนเกิดวันจันทร์ อยู่ในเกณฑ์ “ธรรมดา”

คนเกิดวันอาทิตย์ คู่กับ คนเกิดวันอังคาร อยู่ในเกณฑ์ “ดีมาก”

คนเกิดวันอาทิตย์ คู่กับ คนเกิดวันพุธ (กลางวัน) อยู่ในเกณฑ์ “ไม่ดี” อยู่ด้วยกัน ทรัพย์สินเงินทอง นับวันจะขัดสน

คนเกิดวันอาทิตย์ คู่กับ คนเกิดวันพุธ (กลางคืน) อยู่ในเกณฑ์ “ไม่ดี” อยู่กันไม่ยืด ต้องหย่าร้างกัน

คนเกิดวันอาทิตย์ คู่กับ คนเกิดวันพฤหัสบดี อยู่ในเกณฑ์ “ไม่ดี” อยู่กันไปก็ทะเลาะกันไป

คนเกิดวันอาทิตย์ คู่กับ คนเกิดวันศุกร์ อยู่ในเกณฑ์ “ปานกลาง” อยู่กันไปก็มีทรัพย์สินเงินทองบริบูรณ์

คนเกิดวันอาทิตย์ คู่กับ คนเกิดวันเสาร์ อยู่ในเกณฑ์ “ดีมาก” อยู่กันไปทรัพย์สินเงินทองเพิ่มพูนมีมากมายและอยู่กันยืดยาว

comments