เนื้อคู่ของคนเกิดวันจันทร์

เนื้อคู่ของคนเกิดวันจันทร์

คนเกิดวันจันทร์ คู่กับ คนเกิดวันอาทิตย์ อยู่ในเกณฑ์ “ธรรมดา” ไม่มีปัญหาหรืออุปสรรคมากนัก

คนเกิดวันจันทร์ คู่กับ คนเกิดวันจันทร์ อยู่ในเกณฑ์ “ไม่ดี” อยู่กันไปก็ทะเลาะวิวาทกันอยู่ตลอดเวลา

คนเกิดวันจันทร์ คู่กับ คนเกิดวันอังคาร อยู่ในเกณฑ์ “ดีอย่างเสียอย่าง” กล่าวคือ อยู่ด้วยกัน จะมีทรัพย์สินเงินทองดีมากแต่มีเรื่องเดือนร้อนอยู่เสมอ

คนเกิดวันจันทร์ คู่กับ คนเกิดวันพุธ(กลางวัน) อยู่ในเกณฑ์ “ไม่ดีเลย” อยู่ด้วยกันมีแต่ปัญหาและอุปสรรคมากมาย

คนเกิดวันจันทร์ คู่กับ คนเกิดวันพุธ (กลางคืน) อยู่ในเกณฑ์ “ไม่ค่อยดี” อยู่ด้วยกัน จะสร้างฐานะครอบครัวเป็นไปอย่างช้าๆ

คนเกิดวันจันทร์ คู่กับ คนเกิดวันพฤหัสบดี อยู่ในเกณฑ์ “ปานกลาง” อยู่ด้วยกันได้ ฐานะความเป็นอยู่พอไปได้เรือยๆ

คนเกิดวันจันทร์ คู่กับ คนเกิดวันศุกร์ อยู่ในเกณฑ์ “ดี” อยู่ร่วมกัน จะมีทรัพย์สินเงินทองมากมาย

comments