เนื้อคู่ของคนเกิดวันอังคาร

เนื้อคู่ของคนเกิดวันอังคาร
คนเกิดวันอังคาร คู่กับ คนเกิดวันอาทิตย์ อยู่ในเกณฑ์ “ดีมาก” อยู่กันยืดทรัพย์สินเงินทองมากมาย

คนเกิดวันอังคาร คู่กับ คนเกิดวันจันทร์ อยู่ในเกณฑ์ “ปานกลาง” กล่าวคือ อยู่กันแล้วจะมีทรัพย์สินเงินทองดี แต่ร้อนรนมีเรื่องทะเลาะกัน

คนเกิดวันอังคาร คู่กับ คนเกิดวันอังคาร อยู่ในเกณฑ์ “ปานกลาง” กล่าวคือ อยู่กันยืด แต่ทรัพย์สินเงินทองไม่บริบูรณ์

คนเิกิดวันอังคาร คู่กับ คนเกิดวันพุธ(กลางวัน) อยู่ในเกณฑ์ “ไม่ดี”

คนเกิดวันอังคาร คู่กับ คนเกิดวันพุธ (กลางคืน) อยู่ในเกณฑ์ “ดี”

คนเกิดวันอังคาร คู่กับ คนเกิดวันพฤหัสบดี อยู่ในเกณฑ์ “ดี” อยู่กันไปก็ดีไปทุกอย่าง

คนเกิดวันอังคาร คู่กับ คนเกิดวันศุกร์ อยู่ในเกณฑ์ “ดี” แต่ก็มีเรื่องผิดใจกันบ้าง

คนเกิดวันอังคาร คู่กับ คนเกิดวันเสาร์ อยู่ในเกณฑ์ “ปานกลาง”

comments