เนื้อคู่ของคนเกิดวันพุธ

เนื้อคู่ของคนเกิดวันพุธ
คู่ครองของคนเกิดวันพุธกลางวัน

คนเกิดวันพุธกลางวัน คู่กับ คนเกิดวันอาทิตย์ อยู่ในเกณฑ์ “ไม่ค่อยดี” อยู่กันไปทรัพย์สินไม่สมบูรณ์

คนเกิดวันพุธกลางวัน คู่กับ คนเกิดวันจันทร์ อยู่ในเกณฑ์ “ไม่ดีเลย”

คนเกิดวันพุธกลางวัน คู่กับ คนเกิดวันอังคาร อยู่ในเกณฑ์ “ไม่ดี”

คนเกิดวันพุธกลางวัน คู่กับ คนเกิดวันพุธกลางวัน อยู่ในเกณฑ์ “ดี” แต่มีเรื่องทะเลาะกันบ้าง

คนเกิดวันพุธกลางวัน คู่กับ คนเกิดวันพุธกลางคืน(วันราหู) อยู่ในเกณฑ์ “ดี”

คนเกิดวันพุธกลางวัน คู่กับ คนเกิดวันพฤหัสบดี อยู่ในเกณฑ์ “ไม่ดี” ต้องจากกัน

คนเกิดวันพุธกลางวัน คู่กับ คนเกิดวันศุกร์ อยู่ในเกณฑ์ “ไม่ดี” ต้องจากกัน

คนเกิดวันพุธกลางวัน คู่กับ คนเกิดเสาร์ อยู่ในเกณฑ์ “ดี”

 

คู่ครองของคนเกิดวันพุธกลางคืน (ราหู)

คนเกิดวันพุธกลางคืน คู่กับ คนเกิดวันอาทิตย์ อยู่ในเกณฑ์ “ไม่ดี” อยู่ด้วยกันไม่ยืด

คนเกิดวันพุธกลางคืน คู่กับ คนเกิดวันจันทร์ อยู่ในเกณฑ์ “ไม่ค่อยดี” อยู่ด้วยกันลำบาก เจริญอย่างเชื่องช้า

คนเกิดวันพุธกลางคืน คู่กับ คนเกิดวันอังคาร อยู่ในเกณฑ์ “ดี”

คนเกิดวันพุธกลางคืน คู่กับ คนเกิดวันพุธกลางวัน อยู่ในเกณฑ์ “ดี”

คนเกิดวันพุธกลางคืน คู่กับ คนเกิดวันพุธกลางคืนอยู่ในเกณฑ “ไม่ดี”

คนเกิดวันพุธกลางคืน คู่กับ คนเกิดวันพฤหัสบดี อยู่ในเกณฑ์ “ไม่ดี” อยู่ด้วยกันจะขัดแย้งตลอด

คนเกิดวันพุธกลางคืน คู่กับ คนเกิดวันศุกร์ อยู่ในเกณฑ์ “ไม่ดี” หากอยู่ด้วยกันต้องพรัดพรากจากกัน

คนเกิดวันพุธกลางคืน คู่กับ คนเกิดวันเสาร์ อยู่ในเกณฑ์ “ดี”

comments