เนื้อคู่คนเกิดวันพฤหัส

เนื้อคู่ของคนเกิดวันพฤหัส
คนเกิดวันพฤหัสบดี คู่กับ คนเกิดวันอาทิตย์ อยู่ในเกณฑ์ “ไม่ดี” อยู่ด้วยกันก็ทะเลาะกันไปและต้องพลัดพราก

คนเกิดวันพฤหัสบดี คู่กับ คนเกิดวันจันทร์ อยู่ในเกณฑ์ “ปานกลาง”

คนเกิดวันพฤหัสบดี คู่กับ คนเกิดวันอังคาร อยู่ในเกณฑ์ “ดี”

คนเกิดวันพฤหัสบดี คู่กับ คนเกิดวันพุธ (กลางวัน) อยู่ในเกณฑ์ “ไม่ดี” ต้องพลัดพรากจากกัน

คนเกิดวันพฤหัสบดี คู่กับ คนเกิดวันพุธ (กลางคืน) อยู่ในเกณฑ์ “ไม่ดี” มีปัญหาขัดแย้งเสมอ

คนเกิดวันพฤหัสบดี คู่กับ คนเกิดวันพฤหัสบดี อยู่ในเกณฑ์ “ไม่ดี” อยู่ด้วยกันมักมีเรื่องทะเลาะกัน ไม่ปรองดอง มีเรื่องมีรายอยู่เสมอ

คนเกิดวันพฤหัสบดี คู่กับ คนเกิดวันศุกร์ อยู่ในเกณฑ์ “ปานกลาง”

คนเกิดวันพฤหัสบดี คู่กับ คนเกิดวันเสาร์ อยู่ในเกณฑ์ “ดี”

comments