เนื้อคู่คนเกิดวันศุกร์

เนื้อคู่คนเกิดวันศุกร์

คนเกิดวันศุกร์ คู่กับ คนเกิดวันอาทิตย์ อยู่ในเกณฑ์ “ปานกลาง” ช่วยกันหาทรัพย์สินเงินทอง

คนเกิดวันศุกร์ คู่กับ คนเกิดวันจันทร์ อยู่ในเกณฑ์ “ดีมาก” ช่วยกันสะสมทรัพย์สินเงินทองมากมาย

คนเกิดวันศุกร์ คู่กับ คนเกิดวันอังคาร อยู่ในเกณฑ์ “ดี”

คนเกิดวันศุกร์ คู่กับ คนเกิดวันพุธ(กลางวัน) อยู่ในเกณฑ์ “ไม่ดี” อยู่ด้วยกันจะมีฝ่ายไดฝ่ายหนึ่งพรัดพรากจากกันไป

คนเกิดวันศุกร์ คู่กับ คนเกิดวันพุธ(กลางคืน) อยู่ในเกณฑ์ “ไม่ดี” อยู่ด้วยกันจะต้องพรัดพรากจากกัน

คนเกิดวันศุกร์ คู่กับ คนเกิดวันพฤหัสบดี อยู่ในเกณฑ์ “ปานกลาง”

คนเกิดวันศุกร์ คู่กับ คนเกิดวันศุกร์ อยู่ในเกณฑ์ “ไม่ดี” เก็บทรัพย์สินเงินทองข้าวของมีค่าไม่อยู่

คนเกิดวันศุกร์ คู่กับ คนเกิดวันเสาร์ อยู่ในเกณฑ์ “ดี”

comments