เนื้อคู่คนเกิดวันเสาร์

เนื้อคู่คนเกิดวันเสาร์

คนเกิดวันเสาร์ คู่กับ คนเกิดวันอาทิตย์ อยู่ในเกณฑ์ “ดี” อยู่ด้วยกันจะมีทรัพย์สินมากอยู่ยืด

คนเกิดวันเสาร์ คู่กับ คนเกิดวันจันทร์ อยู่ในเกณฑ์ “ไม่ดี” อยู่ด้วยกันต้องลำบากมีทรัพย์สินเงินทองน้อยและมักจากกัน

คนเกิดวันเสาร์ คู่กับ คนเกิดวันอังคาร อยู่ในเกณฑ์ “ปานกลาง”

คนเกิดวันเสาร์ คู่กับ คนเกิดวันพุธ (กลางวัน) อยู่ในเกณฑ์ “ดี”

คนเิกิดวันเสาร์ คู่กับ คนเกิดวันพุธ (กลางคืน) อยู่ในเกณฑ์ “ดี”

คนเกิดวันเสาร์ คู่กับคนเกิดวันพฤหัสบดี อยู่ในเกณฑ์ “ดี”

คนเกิดวันเสาร์ คู่กับ คนเกิดวันศุกร์ อยู่ในเกณฑ์ “ดี”

คนเกิดวันเสาร์ คู่กับ คนเกิดวันเสาร์ อยู่ในเกณฑ์ “ไม่ดี”

comments