คนเกิดวันอาทิตย์ควรทำงานอะไร

คนเกิดวันอาทิตย์ควรทำงานอะไร
วันอาทิตย์เป็นธาตุไฟ มักมีผู้อุปถัมภ์คอยช่วยเหลือได้ใกล้ชิดผู้ใหญ่ และมักได้รับการยอมรับ ควรเลี่ยงการทำงานเกี่ยวกับน้ำ แต่ถ้าเป็นเรื่องค้าขายน้ำมันพลังงานก็ดีนะ อาชีพที่เหมาะก็เป็นนักธุรกิจ รับราชการ งานศิลปะ ร้านอาหาร ก็ได้ หรืองานพวกการเงิน หรือเลขา หรืองานอะไรที่ต้องพัฒนาตนเองตลอดเวลาจะเหมาะมาก

ควรติดต่อธุรกิจหรือทำการมงคลในวันอังคาร วันพุธ หรือวันพฤหัสบดี จะประสบผลสำเร็จและควรหลีกเลี่ยงหรืองดเว้นเรื่องมงคลในวันศุกร์ต่อให้ฤกษ์ดีอย่างไร ถ้าหากว่าฤกษ์ดังกล่าวนั้นตรงกับวันศุกร์โบราณท่านห้ามไว้ไม่ให้ทำการพิธีมงคลในวันนั้น ให้หาฤกษ์ใหม่ที่ไม่ตรงกับวันศุกร์

comments