คนเกิดวันพุธควรทำงานอะไร

คนเกิดวันพุธควรทำงานอะไร
คนเกิดวันพุธกลางวัน
(ตั้งแต่เวลา ๐๖.๐๑-๑๘.๐๐ น. ของวันพุธ)

เป็นคนต่อสู้ไม่ยอมแพ้ มีพักบ้างเหนื่อยบ้างแต่ไม่เคยถอย เป็นคนช่างฝันมีจินตนาการเป็นเลิศ แต่มีระบบระเบียบที่ชัดเจน ดูจะขัดกันเองอยู่บ้าง

คนเกิดวันพุธช่วงกลางวันคือธาตุลม เหมาะกับการค้าขาย งานวางระบบ งานวิเคราะห์ต่างๆ อาชีพวิเคราะห์หลักทรัยพ์ก็ดูเหมาะดีนะ

ควรทำการมงคลหรือติดต่อธุรกิจในวันพฤหัสบดี วันพุธกลางคืน หรือวันจันทร์จะประสบผลสำเร็จ ได้รับการสนับสนุนหรือความร่วมมือเป็นอย่างดี แต่ไม่ควรทำการมงคลในวันอังคาร เพราะเป็นวันที่เป็นอริกับคนเกิดวันพุธกลางวัน แม้จะมีฤกษ์ดีอย่างไรก็ตามก็ควรงด เพราะจะมีอุปสรรคตามมา

 

คนเกิดวันพุธกลางคืน
(ตั้งแต่เวลา ๐๘.๐๑ น. – ๐๖.๐๐ น. ของวันพุธ)

เป็นคนต่อสู้ไม่ยอมแพ้ มีพักบ้างเหนื่อยบ้างแต่ไม่เคยถอย เป็นคนช่างฝันมีจินตนาการเป็นเลิศ แต่มีระบบระเบียบที่ชัดเจน ดูจะขัดกันเองอยู่บ้าง

คนเกิดวันพุธกลางคืน ก็ธาตุลมเช่นกัน แต่เหมาะกับการสังสรรค์ งานที่เหมาะก็จะเกียวกับสุรา นารี ธุรกิจผับ บาร์

ควรทำการมงคลหรือติดต่อธุรกิจในวันอาทิตย์ วันจันทร์ หรือวันเสาร์ จะประสบผลสำเร็จด้วยดี การงานราบรื่น แต่ไม่ควรทำการมงคลในวันพฤหัสบดี เพราะเป็นวันอริกับคนที่เิกิดวันพุธกลางคืน แม้จะมีฤกษ์ดีก็ไม่ควรทำการมงคล เพราะจะมีอุปสรรคมากมายตามมา

comments